INFORMACE

Norma ČSN, EN 14604

Norma ČSN, EN 14604

Pouze hlásiče požáru označen&eacut...

Oxid uhelnatý zabíjí.

Oxid uhelnatý zabíjí.

Nezahrávejte si s vašimi životy, nenakupujte produkty od nea...

Informace o spolupráci

Informace o spolupráci

Zastoupení FireAngel ČR & SR rozšiřuje síť distributorů ...

Co je oxid uhelnatý, příčiny, účinky, ochrana

Oxid uhelnatý je jedovatý a velmi výbušný. Má přezdívku "tichý zabiják". Váže se na hemoglobin 250x rychleji než kyslík a vzniká tak arboxyhemoglobin, který zabraňuje kyslíku vázat se na červené krvinky. Dochází k nedostatečnému okysličení mozku a následné smrti.

Příčinou vzniku oxidu uhelnatého nejčastěji bývají nedostatečně udržované či technicky nevyhovující domácí topná zařízení jako jsou karmy a kotle, ale i krbová kamna či krbové vložky.  

priznaky otravy

OXID UHELNATÝ A FIREANGEL

Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý je smrtelně nebezpečný a dokonce i nízké hladiny CO mohou způsobit trvalé poškození zdraví. Jde o plyn bez barvy a bez zápachu. Pět kroků ke zvýšení vaší bezpečnosti: 1. Instalujte detektory a hlásiče CO.
2. Nechte pravidelně kontrolovat všechna zařízení.
3. Nezamezujte odvětrávání.
4. Rozeznávejte příznaky otravy CO v blízkosti spotřebičů.
5. Naučte se rozpoznat symptomy otravy CO. Oxid uhelnatý může také být přítomný v kouři při spalování v zařízeních na tuhá paliva nebo v naftových zařízeních.  

Pokud používáte plynový spotřebič, kontrolní plamínek musí hořet jasným modrým plamenem.
Pokud se změní na polehlý oranžový plamen, je možné, že spotřebič nefunguje správně. Každý, kdo nemá hlásič, detektor nebo měřící zařízení oxidu uhelnatého, by mohl být ohrožen. Toto riziko se výrazně zvyšuje, pokud nemáte kotel, plynovou troubu nebo další zařízení na spalování tuhých paliv jednou ročně kontrolováno. Jediný způsob, jak lokalizovat oxid uhelnatý je pomocí funkčního detektoru CO a jeho akustického varování před tímto tichým zabijákem.
Nedoslýchaví, staří, nemocní, nebo osoby spící tvrdým spánkem jsou také více ohroženi a nemusí se v případě požáru probudit.  

«
||
»