(+420) 581 222 262 (+420) 734 573 650
info@fireangel.cz podpora@fireangel.cz
Title Image

Blog

Home  /  Blog   /  Jak používat SYNC‑IT™

Jak používat SYNC‑IT™

Jak používat SYNC‑IT™ (NFC technologie)

FireAngel chrání, zachraňuje a zlepšuje životy našich zákazníků tím, že je inovativní, špičková technologie, jednoduchá a přístupná.

CO JE TO TECHNOLOGIE SYNC-IT™ (NFC)?

Technologie Sync-It™ (NFC) umožňuje zařízením, jako je FA3328 od společnosti FireAngel, komunikovat s mobilními zařízeními.

Zkratka NFC znamená Near Field Communication (komunikace v blízkém poli) a jedná se o bezdrátovou technologii krátkého dosahu. Díky technologii Sync-It™ NFC, která je v současné době dostupná pouze v telefonech se systémem Android, můžete snadno přenášet informace mezi zařízeními prostřednictvím bezdrátové komunikace.

KDE MOHU V APLIKACI ZÍSKAT NÁPOVĚDU?

Nápovědu týkající se stránky, na které se nacházíte, najdete v aplikaci klepnutím na tlačítko (?).

SNAŽÍM SE PŘIHLÁSIT DO APLIKACE A JE MI ŘEČENO, ŽE JIŽ MÁM ÚČET?

Naše nová aplikace používá stejnou platformu jako webový průvodce instalací FireAngel. Můžete se přihlásit pomocí stávajícího uživatelského jména a hesla, pod kterým jste se dříve zaregistrovali. Pokud máte stále potíže s přihlášením, kontaktujte prosím náš tým zákaznické podpory.

KAM MUSÍM UMÍSTIT TELEFON NA ZAŘÍZENÍ, ABY SE ÚSPĚŠNĚ EXTRAHOVALA DATA NFC?

Přiložte telefon k zařízení podporující NFC, pohněte telefonem, dokud nezavibruje, a podržte jej v klidu po dobu 5 sekund, dokud test neskončí. Po připojení a do dokončení testu s telefonem nehýbejte. Pokud byste s telefonem pohnuli příliš brzy, dojde ke ztrátě spojení a budete muset celý proces opakovat znovu.

JAK ZJISTÍM, ZDA TEST FUNGUJE SPRÁVNĚ?

K dispozici jsou tři typy hlášení: Úplná zpráva o údržbě a shodě, Rychlá zpráva nebo Test produktu.

Úplná zpráva o údržbě a shodě zahrnuje úplnou kontrolu alarmu CO s diagnostikou, zvukem a kontrolou LED, jejíž dokončení trvá přibližně 2-3 minuty a získaná data lze také stáhnout jako zprávu PDF nebo sdílet e-mailem.

Během testu byste měli vidět, jak zařízení provádí test pomocí LED, která se rozsvítí v pořadí: Alarm, Ventilace, Porucha a Napájení (viz níže) a uslyšíte zvukový test.

Vypracování rychlé zprávy s diagnostickými informacemi trvá několik sekund a získaná data lze stáhnout jako zprávu PDF a předat je týmům pro zajištění shody nebo údržby.

Test produktu je test v aplikaci a je dokončen přibližně do 15 sekund.

CO ZNAMENÁ CHYBA JEDINEČNÉHO ID ZAŘÍZENÍ?

To znamená, že zařízení nelze v aplikaci přidat k účtu. Stále jsou k dispozici možnosti extrahovat diagnostická data zařízení, spustit test a také vytvořit zprávu o údržbě a shodě.

Z JAKÝCH PRODUKTŮ FIREANGEL LZE EXTRAHOVAT DATA POMOCÍ TECHNOLOGIE SYNC-IT™ (NFC)?

V současné době je extrakce dat prostřednictvím technologie Sync-It™ (NFC) dostupná pouze u zařízení FireAngel FA3328 CO.

Z JAKÝCH PRODUKTŮ FIREANGEL LZE EXTRAHOVAT DATA POMOCÍ TECHNOLOGIE SYNC-IT™ (NFC)?

V současné době je extrakce dat prostřednictvím technologie Sync-It™ (NFC) dostupná pouze u zařízení FireAngel FA3328 CO.

Jaká data lze ze zařízení získat pomocí technologie Sync-It™ (NFC)?

Při spuštění úplné zprávy o údržbě a shodě můžete získat:

Podrobnosti o zařízení

Průměr za 30 dní a průměrný přehled za předchozí měsíc (včetně minima, maxima a průměru pro CO (ppm), teplotu a vlhkost).

Úroveň napětí baterie

Informace o aktivaci alarmu

testování zařízení (včetně výstupu alarmu a sekvence LED)

Otázky týkající se údržby (včetně toho, zda je zařízení nainstalováno na správném místě, v jakém je stavu nebo zda je třeba jej vyměnit)

Zobrazíte si náhled exportované úplné zprávy o údržbě a dodržování předpisů.

Spuštěním rychlé zprávy můžete získat:

podrobnosti o zařízení

Průměr za 30 dní a průměrný přehled za předchozí měsíc (včetně minima, maxima a průměru pro CO (ppm), teplotu a vlhkost).

Úroveň napětí baterie

informace o aktivaci alarmu

Zobrazíte si náhled exportované rychlé zprávy.

Pomocí testu produktu v aplikaci můžete testovat:

Výstup alarmu

Výstrahu nízké úrovně

sekvence LED

JAK ZJISTÍM, KTERÝ TEST ZE TŘÍ MOŽNOSTÍ MÁM SPUSTIT?

Pokud hledáte komplexní zprávu pro týmy zajišťující shodu nebo údržbu, je nejlepší volbou provedení úplné zprávy o údržbě a shodě. Tato možnost poskytne také zprávu, kterou lze exportovat do formátu PDF nebo zaslat e-mailem. Úplná zpráva o údržbě a shodě poskytuje podrobné údaje o prostředí, ve kterém je zařízení instalováno, včetně přehledu 30denního průměru a průměrného přehledu CO, teploty a vlhkosti za předchozí měsíc. V této variantě zprávy budou také zahrnuty části týkající se údržby (včetně toho, zda je zařízení nainstalováno na správném místě, v jakém je stavu nebo zda je třeba zařízení vyměnit).

Rychlá zpráva s informacemi o diagnostice rovněž poskytuje podrobné údaje o zařízení a prostředí , ve kterém je zařízení instalováno, včetně přehledu 30denního průměru a průměrného přehledu CO, teploty a vlhkosti za předchozí měsíc, avšak části údržby nejsou zahrnuty. Zprávu lze také exportovat do formátu PDF nebo odeslat e-mailem.

Test produktu je vhodný pro případy, pokud potřebujete rychle otestovat výkon zařízení, abyste zajistili shodu s předpisy. Výsledky jsou k dispozici k zobrazení v aplikaci.

KDE SI MOHU APLIKACI STÁHNOUT?

Upozorňujeme, že aplikace Sync-It™ (technologie NFC) pro extrakci dat je v současné době k dispozici ke stažení pouze prostřednictvím obchodu Play v telefonech se systémem Android. Dostupnost aplikace pro systém iOS se připravuje.

Stáhněte si aplikaci v systému Android, v Obchodě Play hledejte tuto ikonu:

JAK ZJISTÍM, ZDA MÁ MŮJ MOBILNÍ TELEFON FUNKCI NFC?

Pokud váš telefon podporuje bezkontaktní platby, bude mít funkci NFC. iPhone 7 a novější mají zabudované čipy NFC a funkce NFC je automaticky povolena. Většina nových telefonů se systémem Android má také čip NFC, který je třeba aktivovat. V nastavení telefonu najděte položku “NFC”, přepněte na aktivaci a postupujte podle pokynů uvedených pro vaše mobilní zařízení.

Prohlédněte si následující seznam chytrých telefonů a tabletů s podporou NFC a zkontrolujte, zda je váš telefon s funkcí NFC kompatibilní (upozorňujeme, že odkaz vás přesměruje na webovou stránku třetí strany a není spravován společností FireAngel).

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se vaší zprávy o extrakci dat pro Rychlou zprávu, Test produktu nebo Úplnou zprávu o údržbě a shodě, kontaktujte prosím náš tým zákaznické podpory