(+420) 581 222 262 (+420) 734 573 650
info@fireangel.cz podpora@fireangel.cz
Title Image

Blog

Home  /  Blog   /  Jak správně rozmístit hlásiče?

Jak správně rozmístit hlásiče?

Teplotní a kouřové hlásiče požáru a hlásiče oxidu uhelnatého (CO) pracují na rozdílných principech detekce. Z tohoto důvodu je důležité při jejich instalaci v domácnosti zvolit optimální umístění, aby byla zajištěna spolehlivá a účinná ochrana před požárem a účinky CO. Volbou nevhodného typu hlásiče pro instalaci do určité místnosti může dojít ke snížení detekčních schopností.

Výběr vhodného typu hlásiče

Kouřové hlásiče požáru

Kouřové (optické, fotoelektrické) hlásiče požáru je doporučováno umístit ve všech místnostech v domácnosti kde se teplota vzduchu stabilně pohybuje v rozmezí 4 °C až 38 °C. Výjimku tvoří pouze kuchyně, garáže a půdní prostory. Důvodem je jejich vysoká náchylnost na výpary a prach, které mohou způsobovat falešné poplachy.

Výběr vhodného typu hlásiče

Teplotní hlásiče požáru

Teplotní hlásiče požáru detekují změnu teploty pomocí termistorového senzoru a jsou tedy oproti kouřovým hlásičům vysoce odolné vůči falešným poplachům vyvolaným výpary a prachem. Jejich použití je tedy vhodné v prostoru kuchyně, garáže, či půdy.

Výběr vhodného typu hlásiče

Hlásiče oxidu uhelnatého

Oxid uhelnatý (CO) je smrtelně jedovatý plyn bez chuti, barvy i zápachu, který vzníká při nedokonalém spalování tuhých, plynných a kapalných paliv na bázi uhlíku (dřevo, uhlí, zemní plyn, benzín, nafta, topné oleje atd.). CO se velmi rychle váže na krevní barvivo hemoglobin a zamezuje distribuci kyslíku do důležitých orgánů. Na organismus působí nepříznivě i při dlouhodobém vystavení nízkým koncentracím a ohrožuje zejména rizikové skupiny osob, jako jsou například malé děti, těhotné ženy, osoby s kardiovaskulárními onemocněními apod. Z výše uvedených důvodů je instalace hlásičů CO v domácnosti doporučována primárně ve všech místnostech, kde se nachází potencionální zdroj CO (sporák, krb, kamna, kotel, ohřívač vody, spalovací motor), jako jsou kuchyně a obývací pokoje. Pro zvýšení ochrany je dále doporučováno hlásiče CO umístit v místnosti určené pro spaní (např. ložnice, dětský pokoj) a v místnosti, kde osoby tráví největší část času (např. obývací pokoj).

Doporučená umístění hlásičů

V záložkách níže jsou uvedeny obecná doporučení instalace kouřových a teplotních hlásičů požáru a hlásičů oxidu uhelnatého. Podrobné informace vždy naleznete v uživatelské příručce, která je součástí balení každého zařízení nebo je dostupná ke stažení na našich webových stránkách.

Tuto příručku si před instalací zařízení důkladně prostudujte a uschovejte pro budoucí potřebu v místě instalce.

Kouřové hlásiče požáru při instalaci na strop

Při instalaci kouřového hlásiče požáru na strop jej umístěte ve vzdálenosti minimálně 300 mm od okolních stěn a předmětů (např. lustr). Je-li to možné, umístěte hlásič doprostřed místnosti.

Smoke Flat ceiling 01 01

Pokud jsou na stropě překážky (např. trámy), umístěte hlásič minimálně ve vzdálenosti odpovídající dvojnásobku výšky překážky. Pokud je například trám vysoký 150 mm, hlásič nainstalujte ve vzdálenosti minimálně 300 mm od něj. Pokud je výška trámu vyšší než 10% celkové výšky stropu, je trám považován za zeď, tzn. hlásič by měl být nainstalován na obou stranách trámu ve vzdálenosti dle výše uvedeného výpočtu.

Smoke Flat ceiling beam

Je-li strop v místnosti šikmý, umístěte hlásič ve vzdálenosti maximálně 600 mm od nejvyšší hrany stropu. Kouř díky své teplotě stoupá vzhůru. Pokud by byl hlásič nainstalován ve větší vzdálenosti, nebyla by zaručena spolehlivá detekce kouře.

Smoke Flat ceiling pitched 01

Kouřové hlásiče požáru při instalaci na zeď

Při instalci kouřového hlásiče požáru na zeď jej umístěte tak, aby horní hrana hlásiče byla ve vzdálenosti v rozmezí 150 až 300 mm od stropu a boční hrana ve vzdálenosti minimálně 300 mm.

Smoke Flat wall 01

Teplotní hlásiče požáru při instalaci na strop

Při instalaci teplotního hlásiče požáru na strop jej umístěte ve vzdálenosti minimálně 300 mm od okolních stěn a předmětů (např. lustr). Je-li to možné, umístěte hlásič doprostřed místnosti.

Heat Flat ceiling 01

Pokud jsou na stropě překážky (např. trámy), umístěte hlásič minimálně ve vzdálenosti odpovídající dvojnásobku výšky překážky. Pokud je například trám vysoký 150 mm, hlásič nainstalujte ve vzdálenosti minimálně 300 mm od něj. Pokud je výška trámu vyšší než 10% celkové výšky stropu, je trám považován za zeď, tzn. hlásič by měl být nainstalován na obou stranách trámu ve vzdálenosti dle výše uvedeného výpočtu. Teplotní hlásiče požáru pokud možno instalujte doprostřed místnosti a zamezte, aby byly příliš blízko sporáků či jiných zdrojů tepla.

Heat Flat ceiling beam 01

Je-li strop v místnosti šikmý, umístěte hlásič ve vzdálenosti maximálně 600 mm od nejvyšší hrany stropu. To platí i v případě sedlové střechy.

Heat Flat ceiling pitched 01

 

Teplotní hlásiče požáru při instalaci na zeď

Instalace teplotních hlásičů požáru na zeď není doporučována. V opačném případě dojde k omezení detekčních schopností hlásiče a nebude zajištěna spolehlivá ochrana.

Hlásiče CO při instalaci na strop

Hlásič CO při instalaci na strop umístěte stejně jako hlásiče požáru minimálně ve vzdálenosti 300 mm od překážek (např. lustr) a ve vzdálenosti 1 až 3 m od potencionálního zdroje CO (spotřebič paliv).

CO Flat ceiling 01

 

Hlásiče CO při instalaci na zeď

Pokud instalujte hlásič CO na zeď, umístěte ho ve vzdálenosti 1 až 3 m od potencionálního zdroje CO (spotřebiče paliv). Instalační výška by měla být minimálně ve vzdálenosti 150 mm od stropu, aby byla v okolí hlásiče zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. Stejně jako u instalace na strop dodržte vzdálenost od okolních objektů a zdí minimálně 300 mm.

CO Flat wall 01

Hlásiče CO v prostoru bez potencionálního zdroje CO

Při instalaci hlásiče CO v prostoru, kde se nenachází potencionální zdroj CO a je určen pro spaní, případně v něm uživatelé tráví nejvíce času (například ložnice, obývací pokoj), umístěte hlásič ve výšce odpovídající výšce dýchací zóny spící, resp. sedící osoby.

CO sleep 01