(+420) 581 222 262 (+420) 734 573 650
info@fireangel.cz podpora@fireangel.cz
Title Image

Blog

Home  /  Blog

Co by jste měli vědět

Blog zajímavých a potřebných informací o produktech a technologiích FireAngel

  • Technologie Sync-It™ (NFC) umožňuje zařízením, jako je FA3328 od společnosti FireAngel, komunikovat s mobilními zařízeními. Zkratka NFC znamená Near Field Communication (komunikace v blízkém poli) a jedná se o bezdrátovou technologii krátkého dosahu. Díky technologii Sync-It™ NFC, která je v současné

  • Teplotní a kouřové hlásiče požáru a hlásiče oxidu uhelnatého (CO) pracují na rozdílných principech detekce. Z tohoto důvodu je důležité při jejich instalaci v domácnosti zvolit optimální umístění, aby byla zajištěna spolehlivá a účinná ochrana před požárem a účinky CO.

  • Tato norma popisuje požadavky, zkušební metody a kritéria provedení kouřových (fotoelektrických) hlásičů požáru pro použití v domácnosti či jiné aplikace související s bydlením. Zabývá se také požadavky na autonomní hlásiče požáru, které lze použít v karavanech. Uvedené požadavky se týkají

  • Norma stanovuje obecné požadavky na konstrukci, testování a funkční vlastnosti elektrických zařízení určených pro detekci oxidu uhelnatého (CO) v obytných domech. Rozlišuje 2 typy zařízení – typ A, který zajišťuje vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci doplněnou o výstupní signál, kterým

  • Oxid uhelnatý (CO) je nedráždivý plyn mírně lehčí než vzduch bez chuti, barvy a zápachu. Je extrémně hořlavý a vysoce toxický. Díky tomu získal nelichotivé označení „tichý zabiják“. Vzniká při nedokonalém spalování plynných, kapalných a tuhých paliv na bázi uhlíku,

  • Pro zajištění maximální ochrany je vhodné nainstalovat systém vzájemně propojených zařízení. Tím je zajištěno, že pokud vyhlásí poplach kterýkoliv z hlásičů požáru či oxidu uhelnatého (CO), spustí se signalizace u všech zbylých zařízení, a tím dojde k upozornění všech osob