(+420) 581 222 262 (+420) 734 573 650
info@fireangel.cz podpora@fireangel.cz
Title Image

Blog

Home  /  Blog   /  Vzájemné propojení hlásičů

Vzájemné propojení hlásičů

Vzájemné propojení hlásičů

Pro zajištění maximální ochrany je vhodné nainstalovat systém vzájemně propojených zařízení. Tím je zajištěno, že pokud vyhlásí poplach kterýkoliv z hlásičů požáru či oxidu uhelnatého (CO), spustí se signalizace u všech zbylých zařízení, a tím dojde k upozornění všech osob v budově na hrozící nebezpečí bez ohledu na to, kde se právě nachází.

Autonomní hlásiče požáru

Autonomní hlásiče požáru mají svá omezení. Jednak se jedná o omezený prostor, ve kterém jsou schopny detekovat požár, ale především jde o poměrně krátkou vzdálenost, ze které je případná signalizace poplachu slyšitelná. Výsledkem pak může být situace, kdy hlásič vyhlásí poplach, ale uživatelé v domácnosti nemusejí o vyhlášeném poplachu vědět, pokud se nebudou nacházet v bezprostřední blízkosti. Jedná se o znepokojivé konstatování fakt, zejména ve světle nedávno zveřejněné studie BBC, která ukázala, že při vyhlášení poplachu hlásičem požáru se nevzbudí 27 dětí z 34.

systém vzájemně propojených zařízení

Pro zajištění maximální ochrany je vhodné nainstalovat systém vzájemně propojených zařízení. Tím je zajištěno, že pokud vyhlásí poplach kterýkoliv z hlásičů požáru či oxidu uhelnatého (CO), spustí se signalizace u všech zbylých zařízení, a tím dojde k upozornění všech osob v budově na hrozící nebezpečí bez ohledu na to, kde se právě nachází. Systém FireAngel je navíc možné doplnit o speciální produkty, jako jsou například stroboskopické majáky s vibrační podložkou nebo nízkofrekvenční sirény, u kterých je několikanásobně vyšší pravděpodobnost, že vyrozumí vysoce rizikové skupiny osob (děti, těhotné ženy, senioři), osoby s mírnou až středně těžkou ztrátou sluchu nebo osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

drátově nebo bezdrátově propojitelné

Vzájemně propojitelné hlásiče požáru pro domácí použití jsou k dostání ve 2 variantách – drátově nebo bezdrátově propojitelné. Drátově propojitelné jsou fyzicky propojeny vodiči, které zajišťují napájení hlásiče a jejich vzájemnou komunikaci. Bezdrátově propojitelné hlásiče jsou napájeny pomocí vestavěné nebo vyměnitelné baterie a vzájemně spolu komunikují díky vysokofrekvenčnímu radiovému modulu. Nespornou výhodou bezdrátové varianty vzájemného propojení je zejména snadná instalace a konfigurace, která nevyžaduje mnohdy nákladné a problematické budování kabeláže. V portfoliu FireAngel se jedná o zařízení produktové řady Wi-Safe 2, která zahrnuje kouřové a teplotní hlásiče požáru, hlásiče oxidu uhelnatého a další speciální příslušenství.   

výrazné rozšiření pokrytí systému

Instalací a spárováním produktů Wi-Safe 2 vznikne tzv. „Mesh“ síť. Zařízení spolu vzájemně komunikují prostřednictvím vysokofrekvenčního signálu o kmitočtu 868 MHz. Tím se výrazně rozšiřuje pokrytí systému a zkracuje reakční doba na vznikající nebezpečí ve formě požáru nebo výskytu CO. Tento typ sítě má díky své topologii nespornou výhodu v tom, že komunikace neprobíhá prostřednictvím jakéhokoliv centrálního prvku. To znamená, že pokud dojde k závadě na některém zařízení v síti, komunikace je automaticky přesměrována alternativní cestou, a systém je tak stále provozuschopný.

Hlásiče požáru a CO mají specifický tón signalizace poplachu, který ostatní zařízení v síti reprodukují. Pokud se například aktivuje hlásič CO, stejným tónem se rozezní i hlásiče požáru a naopak. Díky tomu mohou uživatelé včas rozpoznat o jaký typ poplachu se jedná a například evakuovat budovu, otevřít okna a dveře apod.

Zjednodušení instalačního procesu

Použití zařízení produktové řady Wi-Safe 2 výrazně zjednodušuje instalační proces, poněvadž samotné spárování zařízení je otázkou pár vteřin a stisknutí dvojice tlačítek. Odpadají také starosti spojené s instalací drátově propojených komponentů, jako je čas finance a následný úklid. Spárováním ovládacího modulu s bezdrátovou sítí se také usnadňuje testovací proces, který je důležitou podmínkou správného fungování systému. Pomocí ovládacího modulu je možné otestovat veškeré komponenty v síti, aniž by byl vyžadován fyzický přístup k hlásiči. Tato funkce je cenná zejména pro osoby s omezenou hybností.